Jak rozumieć oznaczenia styropianu?

Styropian jest jednym z najczęściej wybieranych materiałów ociepleniowych. Za jego pomocą można zaizolować dom od podłogi aż po dach. Nie wystarczy jednak pójść do sklepu i wybrać pierwsze lepsze opakowanie styropianu, ponieważ właściwości kolejnych płyt znacząco się od siebie różnią. Szybki rzut oka na etykietę i już wiadomo, że bez słownika się nie obejdzie. Co kryje się pod długimi rzędami oznaczeń podanymi na etykiecie styropianu?

 

Objaśnienie oznaczeń styropianu

Stosowane powszechnie w budownictwie płyty warstwowe styropianowe służą do termoizolacji oraz izolacji akustycznej. Parametry poszczególnych płyt mogą jednak bardzo od siebie odbiegać. Na przykładzie oznaczenia EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5, wyjaśnijmy, co należy rozumieć pod kolejnymi symbolami kodu:

 • EPS – produkt jest styropianem (polistyrenem ekspandowanym)
 • EN 13163 – numer normy
 • T – tolerancja grubości podawana w mm
 • L – tolerancja długości w mm
 • W – tolerancja szerokości w mm
 • S – tolerancja prostokątności w mm/100mm
 • P – tolerancja płaskości w mm
 • BS – wytrzymałość na zginanie wyrażona w kPa
 • CS – naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym w kPa
 • DS(N) – stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych określana w %
 • DS(70) – stabilność wymiarowa w temperaturze 70°C
 • DLT – odkształcenie przy określonym obciążeniu ściskającym i temperaturze

Dodatkowo można spotkać następujące oznaczenia:

 • TR100 – wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych podawana w kPa
 • 042, 038 lub 036 W/mK – maksymalne wartości współczynnika przewodzenia ciepła (lambda)
 • 031, 032 i 033 – styropian grafitowy

styropian

Na opakowaniach styropianu podana jest także informacja o przeznaczeniu danego produktu. Może to być odpowiednio fasada, dach/podłoga lub szczelina.